Eerste programma – windows


In de onderstaande film wordt uitgelegd hoe je een eerste programma maakt.

Om even samen te vatten:

 1. open Visual C++ 2010 Express
 2. kies menu File → New → Project
 3. kies “Empty Project” (dit is een snellere manier dan in het filmpje)
 4. geef het project een naam en klik op OK (of druk op ENTER)
 5. kies menu Project → Add New Item → C++ File (.cpp)
 6. geef de file een naam (hier “main”) en klik op Add (of druk op ENTER)
 7. typ (of kopieer) de code in het venster
 8. compileer (menu Debug → Start Debugging OF F5 OF de groene pijl op de toolbar)

Opdracht

 • Maak een nieuw project aan, zoals op de video. Noem het “project_1.1”.
 • Maak vervolgens een file “main” aan.
 • Typ onderstaand programma over en compileer.
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Hoera! Mijn eerste programma !!" << endl;

  cout << "Druk ENTER om te sluiten..." << endl;
  cin.get();

  return 0;
}

Tips

 • Typ het programma over (in plaats van het gewoon te kopiëren). Dit helpt om de commando’s te leren, en je zult ze dan ook sneller onthouden.
 • Als het programma niet wil compileren, kijk na of je alles precies hebt overgetypt, en kijk vooral na of je nergens een puntkomma vergeten bent.

U kunt de code hier downloaden, deze is voorzien van extra commentaar.

Vragen kunnen gesteld worden op het forum – op het C++ board.

About justtheengineer

Ingenious engineer, slightly dotty...
This entry was posted in Cursus and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.